Oferta

Korzyści płynące z posiadania oczyszczalni ekologicznej

Do budowy domu niezbędny jest jego projekt, oraz projekty instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej z czym nierozłącznie wiąże się kwestia odprowadzania ścieków. Do odprowadzania i oczyszczania ścieków najlepiej sprawdzają się przydomowe oczyszczalnie ekologiczne.

Oczyszczalnie takie nie wymagają obsługi oraz są idealnie szczelne, a zapobiega to przedostawaniu się nieczystości do gleby, co może ją skazić. Jak nazwa wskazuje są przyjazne dla środowiska naturalnego i człowieka. Oczyszczone ścieki mają tak wysoką klasę czystości, że można je odprowadzać bezpośrednio do gleby lub rzeki.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest droższa w budowie niż tradycyjne szambo, ale koszt budowy szybko się zwraca, gdyż nie jest potrzebne drogie i częste wywożenie nieczystości – tak jak ma to miejsce w przypadku szamba.

Oczyszczalnie przydomowe można kupić również w firmach: