Przydomowe oczyszczalnie ścieków Dolsk

Kolejna witryna oparta na WordPressie
Bez kategorii

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to coraz częstszy i coraz bardziej popularny sposób odprowadzania ścieków z gospodarstwa domowego. To innowacyjne rozwiązanie przynosi wiele korzyści oraz jest ekonomiczne, ekologiczne i opłacalne. Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków? Jaka jest zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków?
Oczyszczalnia ścieków budowana przy prywatnych gospodarstwach domowych. Jest to system urządzeń służący neutralizacji ścieków. Umiejętne obsługiwanie się systemem pozwala w sposób szybki, ekologiczny i efektowny oczyszczać zabrudzenia.
Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków.
zamontowany system działa etapowo. Podczas oczyszczania zabrudzeń występują dwa kolejne po sobie poziomy.
Pierwszym z nich jest oczyszczanie chemiczne i beztlenowe, drugi natomiast to oczyszczanie tlenowe, które możliwe jest dzięki bakteriom tlenowym.
Za oczyszczanie mechaniczne odpowiedzialny jest osadnik gnilny, do którego wprowadzane są nieczystości – mechanicznie oddzielone. Następnie odbywa się proces fermentacji podczas, którego zostają oddzielone substancje rozpuszczalne w wodzie i te, które się nie rozpuszczają. Pierwszy etap trwa około 72 godziny, a dokładna długość zależna jest również od wytworzonej ilości ścieków.
Drugi etap to oczyszczanie tlenowe, podczas którego wykorzystuje się drenaż lub w zależności od sposobu oczyszczania – specjalny kompresor.
Pierwszy etap oczyszczania daje 60% redukcji zanieczyszczeń, po drugim stadium można spodziewać się 90% efektu.