Przydomowe oczyszczalnie ścieków – środki do usprawniania działania.

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków, to systemy i zbiorniki, które usuwają oraz oczyszczają zabrudzenia i ścieki powstałe podczas użytkowania małych gospodarstw lub zgrupowań domów. Oczyszczalnie ścieków do swego działania potrzebuje dodatkowych elementów, a schemat działania uzależniony jest od rodzaju systemu. Wśród oczyszczalni wyróżniamy różnego rodzaju rozwiązania: – drenażowe, – biologiczne, – ekologiczne, – roślinne. Niektóre z […]