Przydomowe oczyszczalnie ścieków Dolsk

Kolejna witryna oparta na WordPressie
Bez kategorii

Funkcjonowanie oczyszczalni przydomowych

Funkcjonowanie oczyszczalni przydomowych

Posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków lub chcesz taką zakupić? Masz już dość wysokich kosztów utrzymania szamba i wywozu ścieków do oczyszczalni zbiorowych? Zastanawia Cię przydomowa oczyszczalnia ścieków zasada działania?

Rodzaje oczyszczalni

Sposób ich funkcjonowania zależny jest od tego na jaką przydomową oczyszczalnię ścieków się zdecydujemy. Na rynku mamy dostęp do wielu rodzajów jak oczyszczalnia ze złożem biologicznym czy z drenażem rozsączającym. Nie istnieje więc jedno wyjaśnienie funkcjonowania, natomiast wszystkie posiadają kilka cech wspólnych. które finalnie prowadzą do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych.

Jak działają

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zasada działania kształtuje się następująco. Wewnątrz oczyszczalni mają miejsce procesy biologiczne, w pełni naturalne, które prowadzą do rozłożenia niebezpiecznych ścieków na niezagrażające środowisku związki mineralne, dzięki czemu uzyskana woda pościekowa może być odprowadzona do wód gruntowych.

Oczyszczanie składa się z dwóch etapów. W pierwszym z nich beztlenowym przez pierwsze kilka dni bakterie przy pomocy zjawisk natury fizycznej rozdzielają ścieki na część płynną oraz na nierozpuszczalny osad a cały proces odbywa się w osadniku gnilnym. W drugim etapie oczyszczana jest pozostała ciecz ze związków niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.