Przydomowe oczyszczalnie ścieków Dolsk

Kolejna witryna oparta na WordPressie
Bez kategorii

Oczyszczalnia mechaniczna ścieków

Oczyszczalnia mechaniczna ścieków

Oczyszczalnia przydomowa ścieków jest bezpiecznym dla środowiska, przydatnym rozwiązaniem na uwolnienie nieczystości z gospodarstwa domowego. Jest to właściwe rozwiązanie zwłaszcza dla posiadłości wybudowanych w miejscach o zabudowie rozrzuconej, gdzie nieproduktywne jest dołączenie do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Jakie do chwili obecnej plusy ma oczyszczalnia mechaniczna ścieków? bezdyskusyjną cechą tego wyjścia jest fakt, że należności używania są małe. Roczny wydatek oscyluje w granicach od 100 do 400 zł, natomiast przedsięwzięcie zwraca się po mniej więcej trzech latach. Urządzenie jest użytecznie bezobsługowe. Zatem jak na przykład pracuje taka oczyszczalnia ścieków? Wewnątrz urządzenia następują proste, ale niezwykle mocne procesy biologiczne, pozwalające na przekształcenie ścieków na związki proste, jakie jednocześnie są nieszkodliwe dla środowiska. Powstałe związki mineralne mogą być doprowadzane do zbiorników hydrologicznych, gruntu czy też dołu melioracyjnego bez powodowania ich skażenia. Początkowym cyklem procesu rozkładu jest beztlenowe oczyszczanie. W następnej kolejności zaczynają się procesy wykorzystujące tlen. W osadniku gnilnym, za pośrednictwem beztlenowych bakterii, dochodzi do procesów biochemicznych. Równolegle mają miejsce procesy fizyczne, takie jak flotacja oraz osadzanie. Przez to stała frakcja osadu ulega fermentacji, w wyniku której powstają proste związki, które mają umiejętność do rozpuszczania w wodzie. Powstają także nierozpuszczalne sole mineralne. Mechanizm ten trwa dwa-trzy dni, a potem płynna ilość ścieków, po przekroczeniu przez kosz filtracyjny, przepływa do studzienki dystrybucyjnej. Wycieki te są poddawane później oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Na tym poziomie ma miejsce rozpad oraz neutralizacja składników niebezpiecznych dla środowiska. Oczyszczalnia mechaniczna nieczystości ma drobne rozmiary – przeciętnie pochłania w przybliżeniu 8 m2. Może być zainstalowana możliwie wszędzie, bez względu od rodzaju podkładu i stanu wód podziemnych i powierzchniowych. Wyłączną wadą tej opcji jest dość wysoki wydatek. Do wyboru mamy oczyszczalnie z osadem czynnym lub złożem biologicznym. Wolno też zdecydować się na typ hybrydowy, scalający obie technologie, co skutkuje, iż pracuje jeszcze skuteczniej. Osad czynny to mikroorganizmy, które tlenowo rozkładają nieczystości, powinny być dotlenione a także mieszane ze ściekami za pomocą sprzętu napowietrzającego. Złoże biologiczne to mikroorganizmy żywiące się związkami występującymi w odpadach płynnych, rozwijające się na powierzchni w postaci błony. Przed zdecydowaniem się wypada poddać próbie, czy dom położony jest w miejscu, gdzie dopuszczalna jest instalacja oczyszczalni ekologicznej, albowiem w Polsce są obszary, gdzie krajowe prawo nie zezwala na ich budowę. Taką wiedzę można otrzymać w urzędzie gminy. Nie mogą one być montowane przykładowo na terenach sporadycznie zalewanych wodą. Budowa oczyszczalni mechanicznej o produktywności nie większej niż 7,5 m3 na dobę powinna być zgłoszona w starostwie powiatowym. Niektóre gminy przyznają dotacje, których zdobycie dopuści na zredukowanie kosztów finansowych na budowę oczyszczalni.